Da fylkesvei Fv198 forbi videregående skole ble åpnet på slutten av 1980 tallet, ble veien over Skoge en kommunal vei. Sund kommune overtok veien i den stand den var. Det var en tabbe.
Skogeveien hadde i flere år blitt overbelastet og ødelagt av tungtrafikken fra Skaganeset. Etter overtakelsen har kommunen fliket litt på skadene, men mye oppgradering og vedlikehold gjenstår, noe Skoge Vel har påpekt overfor kommunen flere ganger.

Arbeider planlagt
Det ryktes nå at kommunen har hatt en gjennomgang av kvaliteten på veien og trafikksikkerheten langs den. Det planlegges asfaltering, rassikring og utbedring av autovern (støypekanter) på de stedene hvor dette er mest påkrevet. Vedlikeholdsavdelingen er bekymret for løse steinblokker i Pineskøra og i veiskjæringen på Trena. Kommunen ønsker også å utbedre veidekket i Kvalvikabrekko og i Ådnastøvo.

Fins det midler
Skoge Vel er selvsagt svært glad for planene, men er litt tvilende til hvor mye som kan bli gjort med de begrensede midlene som er avsatt til vedlikehold i kommunebudsjettet. Spørs om vi ikke burde slå oss sammen med Øygarden så fort som mulig.