Styret 2021   Navn     Valgkomite
  Leder
  John Magne Sangolt    Asle Sangolt (leder/fra styret)
  Nestleder
  Asle Sangolt    Margun Vindenes
  Kasserer
  Alexander Sekkingstad    Ruth Sangolt
  Sekretær
  Anne Elin Skoge    
  Styremedlem
  Ivar Birger Sangolt     Revisor
  1. varamedlem
  Egil Johan Vindenes   Liv Kjersti Skoge (konstituert)
  2. varamedlem
  Elisabeth Kallestad    

På grunn av Corona pandemien har ikke Skoge Vel avholdt årsmøte 2020 og 2021. Derfor fortsetter styret fra 2019 til årsmøtet i 2022.