TRAFIKKSIKRING:
Vi er inne i den mørke årstid med mørke og mye regn store deler av døgnet. Dette kan by på utfordringer for de fleste av oss og spesielt kanskje for oss som er kommet litt opp i årene. Da er det viktig at veilysene er i orden når vi skal ut å ferdes på smale og kronglete veier med mye trafikk.

Mye trafikksikring for pengene
Jeg må si at jeg blir kraftig irritert når jeg opplever at deler av veilysnettet er ute av drift i lange perioder. Noen bedre form for trafikksikring for pengene enn å holde lysene i stand kan jeg ikke tenke meg.

BKK er ansvarlig
Det er BKK som har vedlikeholdsansvar for de fleste veilysene i vår region. De har laget en nettside hvor det er mulig for alle å rapportere feil og mangler på veilysene. Flere kan og bør rapportere feil på samme lys. Det hevdes at jo flere som rapporterer feil på et lys jo mer press blir det på BKK for å få det reparert.

Ingen veiledning
Vi har prøvd ut meldesystemet til BKK. Uten noen form for veiledning finner vi det litt krøkkete å bruke. Vi har derfor dristet oss til å lage en liten veileder.

I trafikksikkerhetens og i beste HMS ånd oppfordrer vi folk til å melde veilysfeil til BKK.