TV-aksjonen 2013

by John M on 21 juni 2013

HELSE:
Skoge Vel sammen med andre organisasjoner i Sund er invitert av kommunen til å være bøssebærere under årets TV-aksjon. Dersom noen er interessert, send en SMS eller e-post til styret og vi formidler det videre til kommunen.

Årets aksjon
TV-aksjonen i NRK for 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsen og deres arbeid med å bedre livskvaliteten for de som er rammet av demens.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: