KOMUNIKASJON:
BKK Marked skriver i en SMS til interessentene på Skoge og Skogestranda: 

“Det har vært stor interesse og vi er glade for å kunne bekrefte at det nå blir utbygging av fiber og Altibox Skogestranda/Skoge.

Vi holder på med den videre planleggingen av fibernettet og venter på tilbakemelding angående oppstart og ferdigstillelse. Nærmere informasjon om tidspunkt vil vi sende ut informasjon om etter sommeren.”