Støypekant i Kvalvikja

TRAFIKKSIKRING:
Skoge Vel savner vedlikehold og trafikksikring av Skogeveien. Flere steder er oljegrusen hullete og autovernet er stedvis ikke godt nok. Skoge Vel har sendt et brev til ordføreren som belyser forholdene og ber om at manglene blir rettet på.

Les brevet her.
Svarbrev her: