Årsmøte i Skoge Vel 2012

SKOGE VEL:
Det ble avholdt årsmøte i Skoge Vel 21. mars 2012. Følgende styre ble valgt og konstituert:

Styret 2012
Leder – John Magne Sangolt
Nestleder – Joleiv Reidar Kallestad
Kasserer – Liv Kjersti Skoge
Sekretær – Anne Elin Skoge
Styremedlem – Ivar Birger Sangolt
1. varamedlem – Egil Johan Vindenes
2. varamedlem – Krist Johan Hatløy

Møtereferat bir sendt ut til medlemmene og lagt ut i det nye dokumentarkivet til Skoge Vel.