UTEBLIR: Leseren er lei av busser som uteblir eller ikke er i rute

Avisinnlegg i BA – 27.03.12:

Nå er det nok! Nå er vi lei av å vente på bussar som ikkje  kjem!
Dette gjeld bussen som skal gå fra fra Forland, i Sund kommune,
kl 8.05- Sangoltskiftet kl 8.25 – Bergen 8.25. Kvar tar de vegen?
Denne bussen har uteblitt 2.feb, 21.feb og 21.mars. Kva er grunnen til dette tru?

Eg har meldt fra kvar gong, på mail og telefon, det blir lova at det skal bli logg-ført og formidla vidare. Men bussen uteblir,  gong på gong.
Eg har mistanke om at det kan vere nye buss-sjåførar, som ikkje kan rute-traseen sin!  Er det lettare å køyre ”nyveien” forbi Sund VGS? Denne bussen SKAL køyre om Skoge, gamlevegen!  Her er 3-4 busstopp på denne veien. Det står folk på holdeplassane, som stoler på Skyss og bussen, som har viktige ærend som: Eksamen, oppkjøring til sertifikat og andre viktige avtalar.

 

Eli Skarbø, oppgitt mor

SKYSS SVARER:
Hei Eli!
Vi beklager sterkt at du har ventet på buss som ikke kommer og vi har stor forståelse for din frustrasjon. Svaret her er ut fra at du mener rute 455 klokken 8.05 fra Forland (fra Vorland går bussen klokken 07.55 og ikke om Sangoltskiftet). Vi har vært i kontakt med Tide som kjører de aktuelle turene, og det ser ut som bussavgangene du nevner har kjørt, men at de har kjørt nyveien forbi Sund videregående skole istedet for gamleveien som er den riktige traseen. Dette er nå tatt opp med Tide som skal gjøre alt de kan for å forhindre at dette skjer igjen. Vi og våre operatører ønsker å ha et pålitelig kollektivtilbud. Skulle du oppleve noe lignende igjen, håper vi at du vil ta kontakt med oss.

Beste hilsen Camilla Lundberg Berntzen,  kommunikasjonsrådgiver i Skyss.