KULTUR

FAVØRTILBOD

oktober 22, 2015

KULTUR: Fjerde bandet i bygdebokverket Sund på søre Sotra vert lansert 19. november 2015 kl. 18 på Nordsjøfartmuseet. Innhald Boka er ei gards- og slektssoge, og opplysningane begynner på 1500-talet og er førte fram til 2015. Band 4 har om lag 800 sider og inneheld rundt 1450 bilete, som gjev eit variert inntrykk av folk, […]

Les mer →