KULTUR:
Som tidligere annonsert på Skogevel.no blir det arrangert Kvalitetskveld i Vaagheim lørdag 10. februar 2018, kl. 1900. Les mer her.

Feil telefonnummer
Det har dessverre sneket seg inn et feil telefonnummer på plakaten. Rett nummer skal være 971 33 041. Sjå innbyding