ÅRSMØTE:
Det vil bli avholdt årsmøte i Skoge Vel i løpet mars/april 2017. Møteinnkalling med tid og sted vil bli sendt ut til medlemmene i god tid før årsmøtet. Innkallingen vil bli sendt ut med e-post. Det er bare medlemmer som vi antar er uten tilgang til internett og e-post som vil få møteinnkalling i postkassen.

De som har fått ny, foretrukket e-postadresse må sende melding om dette til leder i Skoge Vel.

Saker til behandling
Saker som ønskes tatt opp til behandling på årsmøtet må være styret i hende senest fredag 24. februar 2017. Saker som skal behandles på årsmøtet skal være med i møteinnkallingen som styret sender ut til medlemmene. Dette fordi medlemmene skal være informert og forberedt. Viser til Skoge Vel sine vedtekter, § 3.1.c. Disse finner du på Skoge Vel sin hjemmeside (https://skogevel.no).

Forslag til saker eller melding om nye e-postadresser kan leveres til leder eller sendes på e-post til følgende adresse: postmaster@skogevel.no