Lei tilbakemelding

by John M on 21 september 2015

asfaltskaderVEIARBEID:
Telavågarana, som egentlig heter Oddvar Øvretveit Maskin, melder at de er litt frustrert og skuffet over noen av trafikantene på Skogevegen. Noen kjører uforsiktig og følger ikke ordentlig med i trafikken, noe som medfører skader og andre uheldige situasjoner.

Skader og ekstra arbeid

Torsdag morgen fant Oddvar Øvretveit Maskin lastebilen sin med knuste lys og varselskiltene sine måtte de sokne etter i Skogselva. På grunn av dette og andre forhold må de flytte anleggsmaskinene og utstyret sitt til et tryggere sted hver dag etter arbeidstid. Dette medfører ekstra arbeid og ekstra kostnader, sikkert også for kommunen.

Dette er leit å høre og er en oppførsel som de fleste av oss ikke ønsker i nærmiljøet vårt.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: