boesserTV-aksjonen 2014
I år stiller Skoge Vel med bøssebærere for TV-aksjonen,” Vann forandrer alt”. De innsamlede midlene går til Kirkens Nødhjelp.

Husk å ha pengene klar
Innsamlingen starter kl. 16.00 på søndag 19. oktober og bøssebæreren vil samle inn penger på Skoge og i Skogestranda. Vi håper at bøssebærerne blir godt mottatt og at folk husker å ha penger tilgjengelig denne ettermiddagen.

Alternativer
Er du ikke hjemme når vi kommer kan du gi 200 kr ved å ringe 820 44 110 eller sette inn penger på konto nr. 8380 08 09005. Les mer om dette opplegget på blimed.no