fiberIT:
Skogevel.no
har vært i kontakt med BKK Fiber som opplyser at fiberkabelutbyggingen på Skoge vil mest sannsynlig starte opp i neste uke (uke 46), eller senest uken etter. Det har vært noen uklarheter angående trasevalget for kabelen. Dette er nå så godt som avklart. Bare noen formaliteter internt i BKK gjenstår.

Trasevalget
Kabelen vil gå i luftlinje fra en fibersentral ved innkjørselen til Sauafjellet langs fylkesveien til stien mellom fylkesveien og Skogeveien. Den vil fortsette i luftlinje langs stien og Skogeveien til Trappo. Der vil den fortsette langs Paradisveien til midt i bakken ned mot Skogestranda.  Her vil den fortsette i et bakkenett til de forskjellige abonnentene i Skogestranda.

Fiber i Skogestranda
Siden fiberkabelen ligger i bakken i Skogestranda er installasjonen her mer omfattende og tidkrevende. Installasjonen startet for noen uker siden og er så godt som ferdig. Det som gjenstår er å knytte abonnentene til fibernettet. Men Skogestranda kommer ikke på nettet før linjen til Sauafjedle er ferdig installert.