TELE:
Naboer protesterer mot planlagt oppføring av basestasjon ved Sundhallen.

Pro Invenia søker på oppdrag fra Telenor om å få oppføre en basestasjon for telekommunikasjon på kollen mellom Sundhallen og Sotra videregående skule (SVS). Se større bilde. Mer info.

I søknaden står det blant annet:
“Pro lnvenia søker på oppdrag fra Telenor, om oppføring av en basestasjon for mobil telekommunikasjon. Tiltaket vil bestå av en telemast med en høyde på ca. 18 meter, samt en utstyrshytte på ca 8 m2. Mast og hytte plasseres på plasstøpt fundament. Mast og utstyrshytte dimensjoneres for samlokalisering av andre mobilaktører, slik at området kan få dekning av andre nettleverandører samtidig som området skånes for unødige oppføringer av nye basestasjoner. Bakgrunnen for ønsket om oppføring av en basestasjon på omsøkt plassering, er utbygging av et stabilt kommunikasjonsnettverk i omkringliggende område. Basestasjonen vil bedre dekningen for mobil tale og mobil datatrafikk i et stort område. Tiltaket vil bli meldt inn som luftfartshinder, dersom det innvilges tillatelse. Det foreligger grunnrettsavtale med grunneier. ”

Frykter strålefare
Naboer i området frykter for strålefaren fra installasjonen og ber om at stasjonen flyttes vest for SVS eller høyere opp i Storåsen.  Dette vil ikke søkeren. De vil beholde omsøkt plassering og påstår at dette vil gi best dekning og de beste resultater. Videre sier de at stålingen ligger langt innenfor grensene myndighetene har satt for slike anlegg.