Sund kommune må lage ny plan for Skaganeset

by John M on 23 oktober 2009

KULTUR:
Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim stadfester ikke reguleringsplan for Skaganeset Industri- og hamneområde, Sund kommune, og tar dermed til følge innsigelsen fra Riksantikvaren.

Reguleringsplanen er i strid med hensynet til de nasjonale kulturminneinteressene knyttet til Kvalvågen. Området har en helt spesiell hvalfangsthistorie og flere registrerte steinalderbosettinger. Sund kommune oppfordres til å utarbeide ny plan og bestemmelser, etter nærmere retningslinjer gitt i vedtaksbrevet.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: