Telavågarana fjerna kvilesteinen

by John M on 22 november 2009

KULTUR
Joleiv hadde lenge på programmet å restaurera den gamle kvilesteinen i Trengereidtre. Steinen blei reinska for rusk og rask, men aldri flytta til ein meir høveleg stad der den betre kunne nyttas som kvilestein.

Telavågarane tok han
No har kommunen hyra inn nokre telavågara til å rydda langs Skogevegen. Rykta seier at vegen kanskje skal få ei nytt lag asfalt til våren. No har Telavågarane like godt fjerna heile steinen. Den ligg slengt i grøfta ved snuplassen i Trengereidtre. Huff, dette var leit.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: