DUGNAD:
Onsdag 24. april hadde vi den årlige vårryddingen på Skoge. God oppslutning og fint dugnadsvær, men litt kaldt utpå kvelden. De eneste som manglet var Ruth og Ivar.  Ryddegjengen ble delt opp i flere lag som tok for seg Skogevegen, Paradisvegen og deler av fylkesvegen fra Vaagheim til «Texaco’en».

Forholdsvis fort ferdig
Ikke så mye søppel i år heller viste det seg. Med mange ryddere var jobben gjort i en fei. Nå er Skoge klar for 17. mai.


Sosialt samvær

Etter ryddejobben inviterte Elisabeth og Asle, som vanlig, på vafler, lapper, saft og kaffe hjemme hos seg i Norda Brekko. Asle er ekspert på lapper, Alvhild ekspert på vafler.

God oppslutning og god stemning. Skoge Vel mangler mye, men gode historier og fortellere er det flust av.

Takk for bevertningen!