Per Golten 70 år

70 ÅR
Per Golten fyller 70 år, fredag 17. desember 2021. Han er født og oppvokst på Skoge og bor i Neset på Skoge, sammen med konen Jofrid, barn og barnebarn.

Det ryktes at jubilanten og Jofrid er bortreist på dagen, men Skogevel.no har foreløpig ikke fått bekreftet dette.

Skoge Vel ønsker til lykke med den store dagen og fremtiden!

Post Note (13:45):
Skogevel har fått bekreftet, fra sentralt hold at jubilanten er bortreist på dagen