KULTUR:
Skoge og Skoge Vel har alltid hatt et nært og godt forhold til Skogsvåg Ungdomslag (SUL). Huset Vaagheim er bygget i utmarken til Skoge, for eksempel.
Nå ønsker den nye lederen, Trine Gjelsvik å styrke dette forholdet. Hun ønsker at Skoge Vel skal være med å informere og reklamere for arrangementer og tiltak SUL har på tapetet.
Det gjør vi selvsagt med stor glede.

Vi fikk en mail fra Trine hvor hun skriver:
«I februar fikk vi nytt styre på Vaagheim, og vi er en gjeng som ønsker å ta godt vare på huset. Nå som samfunnet åpnes sakte opp, ønsker vi også å være en møteplass for kulturelle opplevelser for folk i nærmiljøet.

Vi prøver oss i første omgang på en konsert 9.juni kl. 18.30, med en flott kvartett på scenen. Arrangementet vil selvsagt være smittevernriktig og med god avstand, kun 25 billetter til salgs.

I disse dager selger vi også lodd til vår digitale basar med trekning 6.juni. Det er masse flotte premier, donert av både bedrifter og privatpersoner. 
Følg med på Skogsvåg Ungdomslags Facebookside for informasjon om arrangementene våre fremover!

Med vennlig hilsen Trine Gjelsvik, 
leder i Skogsvåg Ungdomslag»