Skoge Vel
Husk årsmøtet i Skoge Vel i morgen!
Tid: Tirsdag, 17. april, kl. 19.00
Sted: Vaagheim (ungdomshuset til Skogsvåg ungdomslag)

NB: Husk å ta med papirer som er sendt ut til husstandene på e-mail.

Vel møtt!