SPONSOR:
Eide Skog og Hage er blitt sponsor for Skoge Vel. Deres bidrag er med å gjøre at Skoge Vel er i stand til å opprettholde og drifte hjemmesiden sin. Skoge Vel er en liten og svært ubemidlet velforening. En slik støtte er derfor svært kjærkommen.

Vinn-vinn
Sammen med fire andre sponsorer har Eide Skog og Hage forstått at det er viktig å støtte nærmiljøet og lokale foreninger og lag, – og det arbeider de utfører. Skoge Vel har mange følgere, så det er ikke umulig at dette kan bli en “vinn  vinn situasjon” for Eide Skog og Hage og Skoge Vel.

De andre sponsorene våre er: Klepsvik & Sønn A/S, SparebankenVest, KIWI Sund Senter og B Telle Trearbeid AS