styreSKOGE VEL:
Det ble avholdt årsmøte i Skoge Vel 12. april 2016 i Vaagheim. Følgende styre ble valgt:

 


Styret 2016

Leder – John Magne Sangolt
Nestleder – Joleiv Reidar Kallestad
Kasserer – Alexander Sekkingstad
Sekretær – Anne Elin Skoge
Styremedlem – Ivar Birger Sangolt
1. varamedlem – Egil Johan Vindenes
2. varamedlem – Krist Johan Hatløy

Møtereferat bir sendt ut til medlemmene via e-post/post(for de som ikke har e-post) og lagt ut i dokumentarkivet til Skoge Vel.