arsmote2014SKOGE VEL:
Det ble avholdt årsmøte i Skoge Vel 27. mars 2014 i Vaagheim. Følgende styre ble valgt og konstituert:

Styret 2014
Leder – John Magne Sangolt
Nestleder – Joleiv Reidar Kallestad
Kasserer – Liv Kjersti Skoge
Sekretær – Anne Elin Skoge
Styremedlem – Ivar Birger Sangolt
1. varamedlem – Egil Johan Vindenes
2. varamedlem – Krist Johan Hatløy

Møtereferat bir sendt ut til medlemmene via e-post/post(for de som ikke har e-post). Referatet blir også lagt ut i dokumentarkivet til Skoge Vel.