Samferdsel:

Etter et flott initiativ og iherdig dugnadsånd fra velforeninga i Skogestranda er parklys-traseen i Paradisveien forlenga til også å dekke gangvegen mellom dei to snuplassane.