Styret for Skoge Vel – 2009

by John M on 27 mars 2009

SKOGE VEL
Det ble avholdt årsmøte i Skoge Vel 26.3.2009. Følgende styre ble valgt og konstituert:

Styret 2009
Leder – John Magne Sangolt
Nestleder – Joleiv Reidar Kallestad
Kasserer – Liv Kjersti Skoge
Sekretær – Anne Elin Skoge
Styremedlem – Liv Golten
1. varamedlem – Ivar Birger Sangolt
2. varamedlem – Egil Johan Vindenes

Leave a Comment

Previous post:

Next post: