Ny boligblokk i Sauafjellet

by John M on 28 mai 2012

Ny blokk i Sauafjellet

NÆRMILJØ:
B. Telle Trearbeid AS planlegger å bygge en tredje boligblokk i felt 2B i Sauafjellet. Blokken er på to etasjer, med 16 leiligheter fra ca. 50 m² til ca. 70 m². Det vil bli opparbeidet parkeringsplasser og lekeareal for leilighetene.

Ikke tap av utsikt
Boligene vil bli oppført i tre med tilnærmet flatt tak, plassert på en høyde. Terrenget vil bli planert flatt i forkant av boligene. Boligene vil få åpen utsikt mot nordvest (barnehagen). Utbygger regner ikke med at blokken vil medføre tap av sol eller utsikt for naboene. Se situasjonsplan.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: