ÅRSMØTE:
Det vil bli avholdt årsmøte i Skoge Vel torsdag 11. mars 2010. Saker som medlemmene vil ta opp på årsmøtet må være styret i hende innen 18. februar 2010.

Leder