Styret for Skoge Vel – 2010

by John M on 15 mars 2010

SKOGE VEL
Det ble avholdt årsmøte i Skoge Vel 11.3.2010. Følgende styre ble valgt og konstituert:

Styret 2010
Leder – John Magne Sangolt
Nestleder – Joleiv Reidar Kallestad
Kasserer – Liv Kjersti Skoge
Sekretær – Anne Elin Skoge
Styremedlem – Ivar Birger Sangolt
1. varamedlem – Egil Johan Vindenes
2. varamedlem – Nils Halvorsen

Leave a Comment

Previous post:

Next post: