Saker til årsmøte 2014

by John M on 23 februar 2014

Kom med forslagÅRSMØTE:
Det vil bli avholdt årsmøte i Skoge Vel i slutten av mars 2014. Saker som medlemmene vil ta opp på årsmøtet må være styret i hende innen 7. mars 2014. Innkalling til årsmøtet vil bli sendt ut til medlemmene senere.

{ 1 comment… read it below or add one }

Ivar Birger Sangolt mars 2, 2014, kl. 15:22

Hei,
Sak til årsmøtet:
Nye veglys,på strekninga frå oppkjørsel til Nesvegen, eller Stekasundvegen,
til ungdomshuset.
Dette kan ein ta i lag med andre vel, tildømes Skogestranda og Skogsskiftet.
Det vert då kun at Bkk monterer desse lysa, evnt.byter ut stolpar.

Svar

Cancel reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post: