Innlegg i skoledebatten..

by John M on 18 desember 2012

svgINNLEGG:
Skulestrukturen på Sotra har vore debattert i årevis, og få saker gir større engasjement og debatt. I Sund har politikarane omsider vist handlekraft i forhold til barnetrinnet og vedtatt store endringar. I Fjell har dei også gjort endringar på barnetrinnet, men i langt mindre skala, og fleire endringar må kome. På ungdomstrinnet har Fjell gjort mykje, Sund ingenting på mange tiår … ”

Slik skriver Lisa Methlie Sangolt fra Skogestranda i et innlegg i VestNytt i dag, 18.12.2012.

.. beste løysinga for fleirtalet
Lisa Methlie Sangolt skriver videre: ” .. Så Ove, før du forsvinn på Stortinget, ta tak i dette og få på plass ei løysning som dei fleste i region vest vil synast er fornuftig og framtidsretta, og vil bli den beste løysinga for fleirtalet. …”
LES HELE INNLEGGET

Hva mener du? Skriv dine kommentarer under.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: