Sosialt samvær

Årsmøte i Skoge Vel 2009

februar 20, 2009

ÅRSMØTE Det vil bli avholdt årsmøte i Skoge Vel i slutten av mars 2009 (uke 13). Møteinnkalling med nøyaktig tid og sted vil bli sendt ut til medlemmene i god tid før årsmøtet. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest onsdag 11. mars 2009.

Les mer →