Styre og stell

Styret 2017   Valgkomite
  Leder
John Magne Sangolt  Jan Rune Skoge (leder)
  Nestleder
Asle Sangolt  Margun Vindenes
  Kasserer
Alexander Sekkingstad  Ruth Sangolt
  Sekretær
Anne Elin Skoge  Alexander Sekkingstad (fra Styret)
  Styremedlem
Ivar Birger Sangolt   Revisor
  1. varamedlem
Egil Johan Vindenes Anne Lise Larsen
  2. varamedlem
Joleiv Reidar Kallestad