Saker til årsmøte 2012

by John M on 19 februar 2012

Kom med forslag

ÅRSMØTE:
Det vil bli avholdt årsmøte i Skoge Vel onsdag 21. mars 2012. Saker som medlemmene vil ta opp på årsmøtet må være styret i hende innen 5. mars 2012.

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: