Marknadsdag

by John M on 11 oktober 2011

Vaagheim

MARKNAD:
Laurdag 15. oktober 2011, frå kl. 11.00-1 7.00 vert det marknadsdag i Vaagheim i Skogsvåg.

Det er Skogsvåg Ungdomslag og Skogsvåg Kvinne- og familielag som skipar til marknadsdag og bygdakafe. Og ikkje minst – eit triveleg høve til å treffe gamle og nye kjenningar, skriv SUL på plakaten og heimesida si.

Hjarteleg velkomne !  Plakat og heimeside.

Leave a Comment

Previous post:

Next post: