Sund VA har mer enn doblet kapasiteten på Storhaugen

by John M on 7 mars 2018

NÆRING
Det har gått skogevel.no “hus forbi” at Sund VA har mer enn doblet lagringskapasiteten for vann på Storhaugen på Skoge. I all stillhet har de bygget et nytt høydebasseng som rommer 1000 m3.
Skogevel.no har kontaktet Sund VA for å få litt informasjon om nyinstallasjonene. Byggeleder hos Sund VA, Arvid Kaalaas forteller følgende.

Det nye høydebassenget på Storhaugen har et innhold på 1000 m3 vann. Det gamle har et innhold på 600 m3 vann. Disse skal ved normal drift brukes parallelt, slik at vi har en vannreserve på 1.600 m3 ved fulle basseng.

Siden vi bygget det første høydebassenget, har det kommet nye bedrifter på Skaganeset som har behov for vann, samt at det er kommet mange flere bustader i forsyningsområdet.

Viktig for beredskapen i kommunen
I våre beredskapsplaner er det et mål at abonnentene skal ha tilgang på vatn i minst 12 timer dersom vi får f.eks. et strømbrudd.
Ved teknisk svikt på et av våre vannverk har vi nå mulighet til å koble om vannforsyningen til et annet vannverk, eller et annet høydebasseng. Får vi f.eks. et brudd på ledningen opp til Storhaugen, kan vi koble om slik at Skogeområdet får vann fra høydebassenget i Sundskogen (Preståsen). Vi har også etter hvert fått etablert et ringledning-system slik at ved brudd på våre hovedledninger er det et mulig å styre vasstilførselen slik at færrest mulig abonnenter blir berørt.

Sund VA ønsker tilbakemeldinger
Vi er takknemlig for varsel dersom noen ser noe som kan tyde på vannlekkasje (vann opp gjennom frossen mark, strømninger i sjø o.s.v.), da vi prioriterer lekkasjesøk svært høgt. 

Skogevel.no takker Sund VA for informasjonen og ønsker lykke til med anlegget.

Ta deg en tur
Anlegget har en flott beliggenhet med en super utsikt. Kanskje du skulle stoppe opp litt neste gang du leverer avfall ved stasjonen i Midtstegen og ta deg en tur opp på Storhaugen.

 

 

 

Leave a Comment

Previous post:

Next post: