Skogeveien stengt i en uke

by John M on 2 desember 2014

skogeveien_2TRAFIKKSIKRING:
Sikrings- og vedlikeholdsarbeidet langs Skogeveien har startet. I en uke fremover er veien stengt for gjennomgangstrafikk. Bare busser i rute slippes gjennom.

I første omgang sikres det mot ras. Løse steinblokker i veiskjæringene festes og sikres. Vi håper også at de mest slitte veistrekkene får et lag oljegrus og at støypekanter blir reparert. Vi tviler på at alt dette blir gjort i denne omgangs. Vedlikeholdsbudsjettet er nok for stramt til det.

Den store snakkisen
Den store snakkisen for tiden når det gjelder vei og trafikk er vel “Hompana på Tellnes”. Synd at dette problemet skal være med å skape ufred mellom bygdene. Her er det mange spørsmål.

Må alltid veien og fremkommeligheten “tape” i slike konflikter? Hva med undergang eller andre tiltak som sikrer de myke trafikantene og gjør humpene overflødige? Det er billig med humper og noen skilt, men er det en optimal løsning for samfunnet? Evner ikke myndighetene noe bedre? Vi bare spør.

Veivesenet har selvsagt ansvar for å lage trygge og trafikksikre veier. MEN har de ikke også et soleklart ansvar for at utformingen av veien tilfredsstiller hensikten med veien og at fremkommeligheten står i forhold til viktigheten av veien? Det finnes mange forskjellige veier her i landet, med forskjellige formål og viktighet. Forstår myndighetene det? Kan alle disse veiene behandles likt og ha samme løsninger?

Fjell kommune plasserte og bygde Tellnes skole. Veivesenet må ha godkjent de trafikale forholdene ved skolen. Fjell kommune og veivesenet er vel de som har skapt problemene? Er de ikke da også ansvarlige for å løse problemene på en tilfredsstillende måte for alle? Holder det å sette opp noen skilt og lage noen humper? Er ikke det å holde oss i Sund for narr? Vi bare spør!

(Red.: Noen spørsmål var blitt til svar i innlegget. Det var ikke meningen. Vi er ikke de kloke. Vi stiller bare spørsmål. Derfor oppdateringen).

Forholdene ved Skogsvåg skole
Forholdene ved Skogsvåg skole har vært berørt i snakkisen. Vi kjenner hele den historien. Fra starten da lokalsamfunnet krevde undergang, og foreslo løsning, via veivesenet sin påstand om at det “ikke ville bli behov for noen form for trafikale tiltak i uoverskuelig fremtid”, til fartsdumper og nedsatt fartsgrense i dag. Vi orker ikke mer inkompetanse i dag, men vi kan fortelle historien senere når vi har fått energien tilbake.

{ 1 comment… read it below or add one }

Ivar Birger Sangolt desember 3, 2014, kl. 17:23

Må sei meg heilt einig med leiar i Skoge Vel..

Svar

Leave a Comment

Previous post:

Next post: