Alelam på Skoge

by John M on 25 mai 2014

alelamVÅR:
Da Maria og Mathilde var på besøk i Neset for noen uker siden fikk de nyss i at Hans hadde satt på noen alelam. To av sauene til Hans hadde fått firlinger og da er det ikke uvanlig at noen av lammene blir alet opp hjemme mens moren er på beite andre steder. Dette ville Maria og Mathilde sjekke opp i, så de tok seg en tur bort til Hans på Skoge.

Lammene var tørste
Hans hadde alelam og det viste seg at de var tørste. Maria og Mathilde ble satt i arbeid med å mate det ene lammet. Det gikk over all forventning. Hverken lammet eller Maria eller Mathilde var redd.

Se bilder

Leave a Comment

Previous post:

Next post: