Styret for Skoge Vel – 2013

by John M on 14 mars 2013


SKOGE VEL:
Det ble avholdt årsmøte i Skoge Vel 13. mars 2013 i Vaagheim. Følgende styre ble valgt og konstituert:

Styret 2013
Leder – John Magne Sangolt
Nestleder – Joleiv Reidar Kallestad
Kasserer – Liv Kjersti Skoge
Sekretær – Anne Elin Skoge
Styremedlem – Ivar Birger Sangolt
1. varamedlem – Egil Johan Vindenes
2. varamedlem – Krist Johan Hatløy

Møtereferat bir sendt ut til medlemmene via e-post/post(for de som ikke har e-post) og lagt ut i det nye dokumentarkivet til Skoge Vel.

{ 2 comments… read them below or add one }

Ivar Sangolt mars 19, 2013, kl. 18:00

Fint at Skoge Vel er up to date med å legge innkallingar, møtereferat m.m. på nettsida 🙂 Enkelt og greit 🙂

Svar

John M mars 20, 2013, kl. 07:21

Takk fro tilbakemelding. Vi prøver å oppdatere siden vår så godt vi kan.
Leder

Svar

Leave a Comment

Previous post:

Next post: