KULTUR:
Per Golten har i en mannsalder arbeidet som tømrer og byggmester. De senere årene har han også vært faglærer i byggfag ved Sotra videregående skole, avdeling Sund.

Byggjeskikk og bygningsvern
Han har lenge hatt interesse for verneverdige bygg og har i perioder vært engasjert av vernemyndighetene med rehabiliteringsarbeid, blant annet i Bergen. I vår har han videreutdannet seg i ”Byggjeskikk og bygningsvern” ved universitetet i Bergen.

Semesteroppgave
I den forbindelse har han skrevet en knakande god og interessant semesteroppgave om Kvalbua i Skogsvåg. Vi har fått anledning til å lese oppgaven og lov til å publisere den på hjemmesiden vår.

Les oppgaven her.