HELSE OG OMSORG:
I fjor reiste Jofrid og Per Golten til Liberia for å få jobbe gratis på sykehusskipet ”Africa Mercy”. I år har sønnen Knut Røthing og konen Elise Golten fulgt i samme fotspor. I april reiste de til Benin i Afrika for å mønstre på det samme skipet. Les mer her.

Sjøfolk
Både Knut og Elise er utdannet styrmenn ved Austevoll maritime fagskule. De er begge ansatt ved Havforskingsinstituttet i Bergen, som styrmenn på båt. Der hjelper de forskerne med å tråle etter fisk, ta planktonprøver og måle havstrømmer.

Reisebrev
Elise og Knut har siden april rukket å skrive flere reisebrev fra oppholdet i Benin. Vi vil publisere disse på Skogevel.no. Her kommer det første. Reisebrev 1